Mobilizace žeber pomocí metody Ludmily Mojžíšové

Ludmila-Mojzisova

Ludmila Mojžíšová pracovala jako zdravotní sestra na Fakultě tělesné výchovy a sportu a později jako asistentka na katedře rehabilitace. Také se starala o studenty fakulty, kteří utrpěli zranění pohybového aparátu a v průběhu let vymyslela vlastní systém péče o pacienty. Pomáhala pacientům nejen s poruchou pohybového aparátu, ale také s vertebrogenními poruchami.  

Princip metody Ludmily Mojžíšové spočívá v tom, že existuje spojitost mezi páteří a vnitřními orgány – dysfunkce páteře způsobuje dysfunkci odpovídajícího orgánu a naopak. Spazmus ve svalech kolem páteře a svalů pánevního dna způsobuje dlouhodobé podráždění nervových vláken. Příkladem může být spazmus děložního čípku, který způsobuje bolestivou menstruaci, spazmus dělohy může zapříčinit opakované potraty a spazmus pochvy může přispívat k bolesti při pohlavním styku.

Metoda Ludmily Mojžíšové je reflexivní metoda využívající mobilizaci, techniky měkkých tkání, pasivní pohyby, masáže a tepelné procedury. Zaměřuje se na páteř, pánev a svaly celého těla. Na Ludmilu Mojžíšovou se obracelo mnoho sportovců, herců, umělců a dalších jako Jan Kodeš, Jarmila Kratochvílová, Helena Fibingerová a Vlastimil Harapes.

c21707d3c21ae8e627a60900432c2a3f

Blokády žeber

Metoda Ludmily Mojžíšové je často fyzioterapeuty používaná metoda u blokád žeber. Pacient s blokádou žeber popisuje své problémy jako píchání na hrudi a pocit jako při infarktu. Blokáda žeber nezpůsobuje bolest jen v oblasti hrudního koše, ale bolest se objevuje i na jiných, vzdálených místech těla. Prvních sedm žeber je kloubně spojeno s hrudními obratli a hrudní kostí, na které se upíná mnoho svalů jako jsou břišní svaly, mezižeberní svaly, svaly ramenního pletence a svaly krční páteře. Blokáda žeber znamená, že se žebro dostane mimo svou optimální polohu. Posun bývá velmi malý, ale okamžitě se utváří velmi bolestivé spasmy. Rozlišujeme blokády horních žeber, blokádu čtvrtého žebra a blokády spodních žeber.

Blokády horních žeber

Blokády prvních tří žeber se projevují bolestí hlavy, bolestí v oblasti ramenního pletence, bolestí lokte nebo také citlivostí meziprstní řasy na ruce.

Blokáda čtvrtého žebra

Bolest při blokaci čtvrtého žebra vlevo může navodit pocit infarktu, bolesti se projevují v oblasti srdce, pacient může mít také bolest pod levou lopatkou, která vystřeluje až k prstům levé ruky.

Bolest při blokádě čtvrtého žebra vpravo se projevuje bolestí čtvrtého žebra vpravo vpředu na hrudi a také vzadu pod lopatkou.

Blokády spodních žeber

Blokády spodních žeber tedy pátého až sedmého žebra mají různorodé podoby, mohou se projevovat jako bolestivé spazmy v oblasti lopatkových svalů, ale také bolestí až v lýtkách. K bolestem dochází díky svalovým zřetězením vedoucím ze spodních žeber přes břišní svaly, svalstvo pánevní a stehenní až ke svalům lýtkovým.

960

Mobilizace žeber podle Ludmily Mojžíšové

Mobilizace žeber podle Ludmily Mojžíšové probíhá excentrickou kontrakcí prsního svalu, při této kontrakci se sval nezkracuje, ale protahuje. Mobilizace probíhá tak, že se při určitém úchopu horní končetiny klade odpovídající odpor, kterým se protahuje prsní sval. Těmito pohyby se zablokovaná žebra uvolňují, ale spazmy mohou přetrvávat dalších 48 hodin. Úspěšná mobilizace se nemusí zvukově projevit takzvaným lupnutím naopak většinou při uvolnění k lupnutí nedochází.

Přečtěte si také:

Autor článku: Sport Recovery