Využití perkusivní terapie v praxi

 

 Masážní vibrační pistole Hypervolt GO

"Vibrační terapie (někdy známá také jako perkusivní terapie) je moderní metoda, která napomáhá svalové regeneraci a přípravě svalů na sportovní výkon. Samotná terapie spočívá ve vibrační aplikaci tlaku na předem zvolený sval, přičemž frekvence vibrací může dosahovat u kvalitních přístrojů více než 50 Hz (odpovídá 50 vibracím za 1 sekundu). Použití vibrační terapie ve vrcholovém sportu je stále ještě na samotném počátku, a tak ani vědeckých studií a kvalitních experimentů není zrovna mnoho. I přes to se však perkusivní terapie testuje na profesionálních sportovcích, a proto již dnes máme řadu důkazů o jejím možném využití. V čem vibrační terapie spočívá a jak může sportovcům usnadnit život?"

Co lze očekávat od perkusivní (vibrační) terapie?

Vibrační terapie je využívána k mnoha funkcím. Nejčastěji se mluví o podpoře regeneračních procesů po sportovním výkonu, uvolnění svalů a rozehřátí svalů před sportovním výkonem.

Pojďme se na několika příkladech přesvědčit o tom, s čím nám může vibrační terapie ve skutečnosti opravdu pomoci:

Zvýšení rozsahu pohybu

Rozsah pohybu (angl. ROM = Range Of Motion) je jedním z klíčových předpokladů správně pracujícího svalu. Ve své praxi se však poměrně často setkávám se sportovci, kteří rozsah pohybu svalů mají nedostatečný, protože mají svaly jednoduše zkrácené. Práce na zvýšení rozsahu pohybu je potom v takovém případě jednou z priorit, na kterou dávám v rámci kompenzačního cvičení nemalý důraz.

Pozitivní zprávou je, že se zvýšením rozsahu pohybu může vibrační terapie poměrně účinně pomoci. Přišlo se na to relativně nedávno, jelikož tato zjištění vychází z vědecké práce Andrease Konrada z rakouské univerzity ve Štýrském Hradci publikované v roce 2020. Použití vibrační terapie bylo testováno na lýtkovém svalu a v porovnání s kontrolní skupinou došlo u skupiny využívající vibrační terapii k téměř trojnásobně významnějšímu zvýšení rozsahu pohybu.

Výsledky si můžeme ukázat v přehledném grafu, který vychází z dat naměřených ve výše uvedené publikaci:

perkusivní-terapie-2_optimized

Jelikož při testování vibrační terapie nedošlo u testovaných subjektů ke snížení maximální síly, odborníci doporučují její zařazení před sportovní výkon v rámci rutinního rozcvičení, čímž je možné nahradit statický strečink, který negativně ovlivňuje silový výkon. Jelikož perkusivní terapie trvá přibližně 5 minut, není ani nikterak časově náročná.

Snížení svalové bolesti po tréninku

Svalová bolest po náročném sportovním výkonu je častým problémem, který sportovcům komplikuje život. Při přetížení svalů totiž bolest přetrvává někdy po dobu 24 až 72 hodin, což znemožňuje časté a vysoce intenzivní tréninky. Navíc sportování při přetrvávající bolestivosti svalů zvyšuje riziko zranění.

V současné době neexistuje konsenzus ohledně přesného mechanismu vzniku této svalové bolesti po tréninku, má se za to, že jde o kombinaci mnoha faktorů, mezi kterými se nejčastěji objevuje oxidativní stres, zvýšená hodnota kyseliny mléčné ve svalech nebo poškození svalových vláken.

Řada studií vedla k závěrům, že perkusivní terapie po sportovním výkonu může snížit bolestivost svalů způsobenou sportovním tréninkem, což usnadňuje podmínky pro další tréninky. V některých studiích bylo dokonce zjištěno, že perkusivní terapie přispívá k podobně účinným výsledkům jako tradiční masáže, které jsou ovšem výrazně časově (i finančně) náročnější.

Jak vibrační terapii používat?

Vibrační terapie se vykonává pomocí specializovaných vibračních nástrojů kmitajících o různé frekvenci. V dnešní době je možné se setkat s přístroji kmitajícími o frekvenci až 80 Hz, běžné jsou však přístroje o frekvenci 50 Hz a méně. Čím vyšší frekvence, tím větší zásah do svalové hmoty a tím vyšší efekt lze očekávat.

Vibrační terapie je časově nenáročná, ve většině případů trvá přibližně 5 minut v závislosti na tom, na jaké svaly a v jakém rozsahu je potřeba cílit. Díky pozitivnímu vlivu na zvýšení rozsahu pohybu jde o vynikající nástroj pro rozcvičení před sportovním výkonem. Pro podporu regeneračních procesů a pro snížení bolestivosti svalů se doporučuje vykonat vibrační terapii po dokončení sportovního tréninku.

Vyzkoušejte si masážní vibrační pistole na vlastní kůži v naší půjčovně Sport Recovery! 

Přečtěte si také: 

Autor Článku: Martin Schmiedl

 martin-schmiedl_optimized

"Specializuji se na odstraňování bolesti zad, krku, ramen, kyčlí, výhřezy meziobratlových plotének, skolióz apod., redukci hmotnosti, udržení kondice a nabírání svalové hmoty. Při řešení bolestí, mám velmi dobré výsledky díky kombinaci vícero metod, které jsem se naučil během své praxe a vzdělání."

Zdroje:

  • KONRAD, Andreas. The Acute Effects of a Percussive Massage Treatment with a Hypervolt Device on Plantar Flexor Muscles’ Range of Motion and Performance. Journal of Sports Science and Medicine 19(4):690-694
  • POURNOT, Hervé. The Acute Effect of Local Vibration As a Recovery Modality from Exercise-Induced Increased Muscle Stiffness. Journal of Sports Science and Medicine 15(1):142-147
  • VEQAR, Zubia. Vibration Therapy in Management of Delayed Onset Muscle Soreness (DOMS). JOURNAL OF CLINICAL AND DIAGNOSTIC RESEARCH [online]. 2014
  • IMTIYAZ, Shagufta, Zubia VEQAR a M.Y. SHAREEF. To Compare the Effect of Vibration Therapy and Massage in Prevention of Delayed Onset Muscle Soreness (DOMS). JOURNAL OF CLINICAL AND DIAGNOSTIC RESEARCH [online]. 2014