7 důvodů, proč je nutné optimalizovat spánek pro lepší sportovní výkony

nedostatek spánku

Jak dlouho průměrně spíte? Pokud je vaše odpověď „ne dost“ měli byste začít spánku věnovat větší pozornost. Nejen že se díky spánku cítíme lépe, ale má také obrovský vliv na sportovní výkony. V tomto článku se dozvíte 7 důvodů, proč je optimalizace spánku pro sportovní výkony důležitá, a jak zlepšit kvalitu spánku, abyste dosáhli lepších sportovních výkonů rychleji.

Důvod číslo 1: Špatná kvalita spánku může vést ke zhoršení sportovních výkonů

Pokud nemáte dostatek kvalitního spánku, vaše tělo bude trpět. Nedostatek spánku se okamžitě projeví na vašich sportovních výkonech. Ve studii publikované časopisem Journal of Sports Sciences vědci zjistili, že basketbalisté, kteří spali méně, než osm hodin za noc měli horší přesnost střelby, časy sprintu a úroveň hbitosti než ti, kteří spali déle než osm hodin. Studie publikovaná v časopise Medicine and Science in Sports and Exercise zjistila, že cyklisté, kteří spali méně než osm hodin za noc, měli horší výkonnostní časy a byli více unavení během závodů než ti, kteří měli dostatek spánku. Pokud tedy chcete podávat nejlepší sportovní výkony, ujistěte se, že máte dostatek kvalitního spánku!

Bolest kolene

Důvod číslo 2: Zvýšená únava a vyšší riziko zranění

Ve studii publikované v Journal of Sports Medicine and Physical Fitness se vědci zabývali tím, jak úroveň únavy ovlivnila míru zranění u sportovců. Zjistili, že u sportovců, kteří byli více unavení, byla větší pravděpodobnost zranění než u sportovců, kteří unavení nebyli. Jak je to možné? Při únavě jsou reakční časy sportovců pomalejší, pohyby jsou méně koordinované a rovnováha není tak stabilní, což zvyšuje riziko zranění během sportovní aktivity. Pokud chcete zůstat zdraví a snížit riziko zranění nezkracujete čas spánku.

Důvod číslo 3: Snížená reakční doba a koordinace

Nedostatek kvalitního spánku také ovlivňuje to, jak dobře funguje mysl po celý den, což má dopad na aspekty, jako je reakční doba a koordinace při sportu. Ve studii publikované časopisem Sleep se vědci zabývali tím, jak byla reakční doba ovlivněna u jedinců se spánkovým deficitem. Zjistili, že reakční doba u těch, kteří spali čtyři hodiny nebo méně, byla dvakrát pomalejší než u těch, kteří spali osm hodin. Tento faktor je klíčovým ke zlepšení sportovních výkonů. Pokud tedy chcete rychle reagovat a mít lepší koordinaci, ujistěte se, že máte dostatek spánku.

Důvod číslo 4: Může ovlivnit hladinu růstového hormonu, který je důležitou součástí pro regeneraci a růst svalů

Nedostatek spánku může mít také negativní dopad na růst svalů, který je důležitou součástí každého sportovního tréninkového plánu. Ve studii publikované časopisem Endocrine vědci zjistili, že již po jednom týdnu nedostatečného spánku došlo k poklesu hladiny růstového hormonu, který je zásadní pro budování svalů a k podpoře regenerace.

Důvod číslo 5: Nedostatek spánku může vést ke snížení testosteronu

Studie publikovaná v Journal of Strnght and Conditioning Research zjistila, že pokud sportovci neměli dostatek spánku, byla jim naměřena nižší hladina testosteronu. Růstový hormon i testosteron mají zásadní roli při budování a regeneraci svalů a jejich výrazný pokles by mohl negativně ovlivnit zlepšení sportovních výkonů.

Důvod číslo 6: Snížení spánku může také vést ke zvýšení hladiny kortizolu

Nedostatek spánku také způsobuje produkci hormonu kortizolu, který je označován také jako hormon stresu. Při nedostatku spánku mělo několik subjektů vyšší hladinu kortizolu. Pokud je hladina kortizolu příliš vysoká, mají sportovci tendenci se rychleji unavit a mají méně energie na to, aby pokračovali v tréninku, což vede ke snížení výkonu a zvýšení rizika zranění. Navíc zvýšená hladina kortizolu může mít negativní dopad na kognitivní funkce, což může vést ke špatnému rozhodování v klíčových momentech během závodů. Pokud tedy chcete nejen během závodů dosáhnout lepších výsledků, ujistěte se, že spíte dostatečně.

zánět

Důvod číslo 7: Špatná kvalita spánku může vést ke zvýšení zánětu

Nedostatek spánku má mnoho negativních dopadů na organismus. Zánět je dalším negativním dopadem, který může omezit sportovní výkony.